نشان آنلاين : سناريوي جديد دلواپسان براي بازار گرمي/دومينوي ترور بيولوژيك؛ از طالب زاده تا نوباوه
پنجشنبه، 10 تیر 1395 - 09:25 کد خبر:51195
گذر زمان نشان مي دهد كه ادعاي مورد حمله ترور بيولوژيكي قرار گرفتن دلواپسان بيش از آنكه واقعي باشد ابزاري براي بازارگرمي و جلب توجه نزد افكارعمومي است تا براساس اين سناريو برج قدرتي بسازند و از پنت هاوسش مردم را به چشم رعيت هاي بي سواد به نظاره بنشينند.


نشان آنلاين:

به گزارش گروه سياسي نشان آنلاين، "بيوتروريسم يك بحث جدي است. تا حالا چندين مورد اتفاق افتاده. درباره خود من هم صادق بوده. ابتداي تشخيص بيماري من گفتند سم‌هاي آمريكايي وارد بدنم شده. سمي كه از جنگ دوم جهاني باقي مانده بود و آمريكايي‌ها هنوز از آن استفاده مي‌كنند. اين يك واقعيت است." اين جمله بيژن نوباوه است كه روزي خبرنگار واحد مركزي خبر در نيويورك بود. او مدعي است چون با آمريكا همراه نشده با ابزار بيولوژيك ترور شده است.

نوباوه 5 سال در آمريكا بود و خبرنگاري مي كرد. درباره چه طور برگشتن او به ايران حرف و حديث فراوان است. گفته مي شود خبرنگار يكي از رسانه هاي ايراني مستقر در نيويورك بعد از اتمام مأموريت قصد پناهندگي به آمريكا داشت اما قبل از آنكه موفق شود، يك دفعه چشم باز كرد و خودش را در هواپيمايي به مقصد ايران يافت. شايد نوباوه نام اين خبرنگار را بداند ولي فارغ از آن موضوع بهتر است روشن كند چه طور شد بعد از بازگشت تا مدت ها خبري از او نبود تا آنكه در يك كنفرانس خبري احمدي نژاد به عنوان مجري حاضر شد و لقب جانباز شيميايي گرفت.

او سال 85 قبل از آنكه بر كرسي سبز نمايندگي مجلس تكيه بزند در گفتگويي اعلام كرد بيماري اش يك نوع مصدوميت شيميايي محسوب مي‌‌شود و اين مصدوميت هنوز منبعش معلوم نيست اما چه طور بعد از ده سال صحبت از هدف ترور بيولوژيك قرار گرفتن مي كند. ادعايي كه طالب زاده نيز چندي پيش آن را درباره خودش صادق دانست. جالب آنكه نوباوه نيز ادعاي طالب زاده را تأييد مي كند و گويد " آقاي طالب‌زاده هم آمريكا بوده و آنجا درس خوانده. روحانيتي داشتيم كه از آمريكا به تهران برگشته و در كمتر از دو ماه با مرگ مشكوكي فوت كرده. ما بايد به هوش باشيم."

به نظر مي رسد اين دومينو ادامه دارد حتما چندي بعد مرتضي آقاتهراني با انتشار عكس خود در بيمارستان مدعي مي شود چون روزگاري در آمريكا بود و گرين كارت داشت و با استكبار جهاني كنار نيامد، ترور بيولوژيك شد و بعد از چند هفته يكي ديگر از اعضاي جبهه پايداري ضمن تأييد ادعاي افراد قبلي، چنين ادعايي را درباره خودش تكرار مي كند./