نشان آنلاين : علي دايي: كجاي دين گفته كه بايد در زندگي مردم كنكاش كنيم
جمعه، 26 آذر 1395 - 13:24 کد خبر:60817
اين همه علامه و آيت‌الله اينجاست برويد از آنها بپرسيد. اگر در زندگي خيلي از افراد كنكاش كنيد به ضرر خيلي‌هاست.

نشان آنلاين:
علي دايي گفت:

*{درباره مصاحبه مسعود شجاعي} آنقدر فوتبال مشكل دارد كه اين مسائل نسبت به مشكلات اصلي فوتبال هيچ است.  

* شما درد جامعه را بفهميد. اين همه دلالي و فساد حتي در تيم‌هاي بزرگ وجود دارد. اينها بايد بررسي شوند. 

* اينكه ببينيم يك نفر مصاحبه كرد يا فلاني با يك نفر عكس انداخت اهميت زيادي ندارد. كجاي دين گفته كه بايد در زندگي مردم كنكاش كنيم. 

*اين همه علامه و آيت‌الله اينجاست برويد از آنها بپرسيد. اگر در زندگي خيلي از افراد كنكاش كنيد به ضرر خيلي‌هاست.