نشان آنلاين : قدرداني مديران صنعت پتروشيمي از وزير نفت
شنبه، 20 آذر 1395 - 13:46 کد خبر:61004
تعدادي از مديران شركت هاي پتروشيمي طي نامه اي از زحمات جناب آقاي مهندس زنگنه تقدير نمودند.

نشان آنلاين:
بنا به گزارش روابط عمومي پتروشيمي جم در پي اقدامات اخير وزير محترم نفت جناب آقاي مهندس زنگنه مبني بر لغو بخشنامه افزايش نرخ خوراك مايع، تعدادي از مديران شركت هاي پتروشيمي طي ارسال نامه اي ضمن سپاس از خدمات ارزنده ايشان در صنعت نفت كشور از تصميم اخيرشان تشكر و قدرداني نمودند.

قدرداني مديران صنعت پتروشيمي از وزير محترم نفت