نشان آنلاين : نبرد گلادياتورهاي محافظه كار ؛ جليلي جنگ با قاليباف را كليد زد
شنبه، 11 دی 1395 - 13:16 کد خبر:61291
اگر از موضوع كارتن‌خواب‌ها گذرشود، اما مخاطب املاك نجومي جز قاليباف نيست و جليلي براي پاكدست نشان دادن خود موضوعي را مطرح كرد تا تقصيراتي رامتوجه قاليباف كند.

نشان آنلاين:
جليلي در مراسم ۹ دي بدون ذكر نام قاليباف عنوان داشت:«هيچ جاي انقلاب اين نبود كه كساني كه حقوق نجومي گرفتند را ذخيره نظام معرفي كنيم، نگراني نسبت به كارتن خواب‌ها زماني مي‌تواند درست باشد كه از حقوق‌هاي نجومي و املاك نجومي هم شرمسار باشيد.» 

* اگر از موضوع كارتن‌خواب‌ها گذرشود، اما مخاطب املاك نجومي جز قاليباف نيست و جليلي براي پاكدست نشان دادن خود موضوعي را مطرح كرد تا تقصيراتي رامتوجه قاليباف كند.