نشان آنلاين : عبدالرضا داوري : دو راهبرد اشتباه اصولگرايان در انتخابات96 /گزينه هاي اصولگرايان براي روحاني حريف تمريني هستند
شنبه، 11 دی 1395 - 14:23 کد خبر:61293
به نظرم اصولگرايان با مجموعه اي از ذهن‌هاي پراكنده ، راهبردهاي پرخطا و گفتارها و رفتارهاي متعارض در مقابل روحاني قرار گرفته اند و اين موقعيت نيز براي روحاني موقعيتي ايده‌ال است.

نشان آنلاين:
عبدالرضا داوري، مشاور وزيركشور در دولت دهم در گفت‌وگو با نامه نيوز در خصوص وضعيت اصولگرايان و معرفي گزينه‌هاي انتخاباتي از سوي برخي از احزاب اين جريان گفت: اصولگرايان دو راهبرد اشتباه را براي انتخابات در پيش گرفته اند، اول با توجه به اينكه روحاني پاسخگوي مطالبات عموم جامعه نبوده و در تحقق وعده هاي خود نيز توفيقي نداشته و باعث نارضايتي در ميان مردم شده، اصولگرايان فكر مي‌كنند مردم از روحاني عبور كرده اند.

وي ادامه داد: اگر مردم از روحاني عبور كنند به معناي اين نيست كه به سمت گزينه‌ي اصولگرا ‌هاي محافظه كار مي‌روند! اين به معناي رسيدن به گزينه‌اي دست بالاتر و تغييرخواه تر از روحاني است. اصولگرايان متوجه نيستند كه انتخابات يك صحنه نسبي است و مردم در مقام قياس عملكردها، از اصوگرايان محافظه كار ناراضي‌تر هستند و راي به روحاني براي آنها انتخابي ميان بد و بدتر است.

داوري با اشاره به اشتباه دوم اصولگرايان، تصريح كرد: اصولگرايان تصور مي‌كنند كه با شعار نه به روحاني مي‌توانند يك اجماع عليه وي ايجاد كنند و در عين حال موفق هم باشند اما سخت در اشتباه هستند زيرا تنها كسي مي تواند حامل شعار نفي رييس جمهور مستقر باشد كه قبلا در ذهن توده هاي مردم در طراز و قد و قواره رييس دولت جلوه كرده باشد با اين حال شكست دادن رييس جمهور مستقر كار بسيار دشواري است كه حتي فردي با سابقه دولت داري مثل مهندس موسوي با يك اجماع حزبي داخلي و جهت گيري قدرتهاي خارجي براي نفي رييس جمهور مستقر در سال 88 نيز از پس اين كار برنيامد.

اين كارشناس سياسي ادامه داد: بر همين اساس و با توجه به كانديداهاي موجود اصولگرايان، اين جريان ظرفيت شكست روحاني را ندارد.

داوري با تاكيد بر اينكه رقيب اصلي روحاني، شخص حسن روحاني و عملكرد دولت او است، خاطرنشان كرد: با اين شرايط تنها كسي كه ظرفيت شكست دادن روحاني را داشت محموداحمدي‌نژاد بود كه با توجه به سابقه و عملكرد دولتش ميتوانست آيينه تمام قدي در برابر حسن روحاني قرار دهد و با اتكا به تجربه دولت داري خود، تصوير واقعي از روحاني را در ذهن توده هاي مردم ترسيم كند كه با توجه به اينكه دكتر احمدي نژاد از نامزدي در انتخابات منع شده؛ گزينه‌هاي اصولگرايان براي روحاني فقط به مثابه حريف تمريني هستند و تنها باعث افزايش سبد راي وي در قياس با سال 92 خواهند شد.گزينه‌هاي اصولگرايان حتي توانايي دو مرحله‌اي كردن انتخابات 96 را هم ندارند.

مشاور وزير كشور در دولت دهم در خصوص اظهارات اصولگرايان مبني بر معرفي يك گزينه ناشناخته براي انتخابات، گفت: انتخابات رياست‌جمهوري مثل انتخابات انجمن اوليا و مربيان  مدرسه نيست كه بخواهند گزينه ناشناخته بياورند؛ فردي كه مي‌خواهد در سطح رئيس‌جمهور مطرح شود بايد رجل سياسي باشد و رجل سياسي قطعا نمي‌تواند يك فرد ناشناخته باشد و حداقل بايد در اذهان عمومي سياسيون و توده هاي مردم چهره اي آشنا باشد.

عبدالرضا داوري با تاكيد بر اينكه فقط احمدي‌نژاد مي‌تواند روحاني را به چالش بكشد، عنوان كرد: به نظرم اصولگرايان با مجموعه اي از ذهن‌هاي پراكنده ، راهبردهاي پرخطا و گفتارها و رفتارهاي متعارض در مقابل روحاني قرار گرفته اند و اين موقعيت نيز براي روحاني موقعيتي ايده‌ال است. او خواهان اين است كه همين موقعيت تا انتخابات 96 تداوم داشته باشد تا پيروزي ديگري براي وي و دولتش رقم بخورد. معتقدم با ادامه شرايط موجود در انتخابات آتي راي حسن روحاني افزايشي 6 الي 7 ميليوني نسبت به سال 92 داشته باشد.