نشان آنلاين : ربيعي: سياست دولت افزايش دستمزد كارگران به اندازه تورم است
جمعه، 4 اسفند 1396 - 14:01 کد خبر:75685
اقتصاد > بازاركار - تسنيم نوشت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اين كه افزايش ميزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سياست دولت است گفت: صادقانه بايد گفت مردم و كارگران قدرت خريد خوبي ندارند و افزايش دستمزدها هم اين كاهش قدرت خريد را جبران نمي كند.

نشان آنلاين:

 


علي ربيعي در گفتگوي ويژه خبري افزود: صادقانه بايد گفت مردم و كارگران قدرت خريد خوبي ندارند و افزايش دستمزدها هم اين كاهش قدرت خريد را جبران نمي كند.

وي گفت: سياست افزايش ميزان دستمزد نسبت به نرخ تورم بايد يك دهه دنبال شود تا مردم قدرت خريدشان به سال هاي گذشته برسد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: افزايش دستمزد باعث افزايش قدرت خريد مردم و در نهايت افزايش توليد مي شود.
ربيعي با اشاره به هزينه هاي اين وزارت براي تامين اجتماعي گفت: روزي كه وزير شدم هفت هزار ميليارد تومان هزينه درمان تامين اجتماعي بود كه الان به 20 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي با بيان اينكه يكپارچگي تامين اجتماعي را از هم مي پاشد افزود: در حالي كه بايد 50 هزار ميليارد تومان مستمري پرداخت كنيم تلاش كرده ايم تا حتي يك روز مستمري مستمري بگيران تاخير نشود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به نابرابري ميان شهرها و حاشيه آنها گفت: اگر بخواهيم فقر زدايي كنيم نياز به سياست مناسب، مداوم و منسجم داريم.
ربيعي افزود: بايد با اين سياست به فقر حمله و روستاييان و كارگران و حاشيه نشينان را توانمند كنيم.
وي گفت: بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از ناآرامي هاي گذشته دربرخي مناطق كشور مشخص شد ناآرامي ها در مناطقي كه احساس بي عدالتي بيشتر بوده بيشتر به وجود آمده و اين يك واقعيت اجتماعي است.
او افزود: در سال 97 براي فقرزدايي هفت هزار ميليارد تومان پيش بيني شد كه چهار هزار ميليارد تومان ان موجود است و بقيه را بايد تامين كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: برنامه اشتغال روستاييان و اشتغال فراگير را به سياست ضد فقر تبديل كرده ايم.
ربيعي گفت: 6 ميليون بيمه نشده در كشور وجود دارد كه لايحه حمايتي اش هم اكنون در دولت در دست بررسي است.
وي افزود: براي اجراي طرح فراگير اشتغال در سال آينده 72 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بوديم كه اين مبلغ هنگام بررسي بودجه سال 97 در مجلس تغيير كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تثبيت شغل را از جمله برنامه هاي اين وزارت خانه دانست و گفت: اعطاي 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه ها در سال جاري در راستاي همين برنامه بود.
ربيعي با بيان اينكه هدف ما نه وام دادن بلكه ايجاد اشتغال است افزود: در چارچوب طر ح هاي اشتغال روستايي و فراگير 300 هزار نفر ثبت نام كردند كه از اين ميان 87 هزار طرح پذيرفته شد و بخش اعظم آنها به بانك ها معرفي شدند.
وي با بيان اينكه طرف ديگر در ايجاد اشتغال خود مردم هستند گفت: مردم بايد بدانند اشتغال به معناي استخدام، پايان يافته است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: تاكنون هيچ برنامه و تصميم خاصي براي حذف يارانه بگيران در سال آينده وجود ندارد.
ربيعي افزود: واقعيت اين است كه دهك هاي مياني كشور بي جان هستند و نمي شود زندگي شان را دست كاري كرد.
وي با اشاره به مشكلات صندوق هاي بازنشستگي گفت: اين مشكلات از 25 سال پيش آغاز شد اما هيچ كس آن را بيا ن نكرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: ساعت شني جمعيت كه تغيير كند اين مشكلات براي صندوق هاي بازنشستگي ايجاد مي شود.
ربيعي با بيان اينكه صندوق هاي بيمه اي را با صندوق هاي حمايتي اشتباه گرفته ايم گفت: صندوق هاي ما نيازمند اصلاحات ساختاري هستند و مجلس و دولت بايد براي اين اصلاحات تصميمات سخت بگيرند تا وضعيت صندوق ها درست شود اما جامعه آمادگي ان را ندارد.
وي افزود: منابع بيمه كارگران ساختماني 700 ميليارد تومان و مصارفش يك ميليارد و 300 ميليون تومان است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خروج از بنگاه داري و روي آوردن به سوي سهام داري را از جمله برنامه هاي اين وزارت خانه براي خروج صندوق هاي بازنشستگي از مشكلاتشان دانست و گفت: با 50 هزار ميليارد توماني كه سال آينده دريافت مي كنيم همه بدهي هايمان را تسويه خواهيم كرد.
ربيعي افزود: در سال آينده سه هزار و 100 ميليارد تومان براي صندوق فولاد در نظر گرفته شده است.