نشان آنلاين : باندهاي قدرت و ثروت اجازه تأثيرگذاري به احزاب را نمي‌دهند/ هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب باندي اداره مي‌شوند
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397 - 10:01 کد خبر:77351
حسن بيادي گفت: چرا اكثريت احزاب در تهران متمركز هستند چون پول، قدرت ملي و جايگاه اجرايي ندارند و طبيعي است كه نتوانند براي خود دفتر استاني باز كنند. در عوض باندها در استان ها خيلي قدرت شان بيشتر است چون پول و مكنت دارند.

نشان آنلاين:
گروه سياسي نشان آنلاين، انقلاب در سن 40 سالگي قرار دارد اما تحزب كه ركن اصلي دموكراسي هنوز در كشور پا نگرفته است، به جاي آن جناح ها تعيين كننده هستند و نبض عرصه سياسي كشور را به دست گرفتند. جناح گرايي به جاي حزب گرايي آفت هاي بزرگي را در پي داشته است. همواره شاهد بوديم عدم شفافيت موجب شده كه افراد فرصت طلب براساس اينكه باد به چه سمتي مي وزد تغيير جهت سياسي دهند. حسن بيادي از فعالان سياسي اصولگرا مجموعه هاي كنوني عرصه سياسي كشور را باند خطاب مي كند و مي گويد: عزمي براي تغيير اين وضعيت وجود ندارد.

مشروح اين گفتگو را با نشان آنلاين در ادامه بخوانيد.

چرا در عرصه سياسي كشور تحزب نهادينه نمي شود؟

بله. در واقع پوسته قدرت دست اصلاح طلبان و هسته قدرت دست اصولگرايان است. معتقدم هيچ اراده اي در كل سياسيون چه چپ و چه راست براي قدرت گرفتن احزاب وجود ندارد و دليلش اين است كه پس از چهل سال فعاليت بي نتيجه، بعضي از اين تماميت خواهان كه اغلب در مجلس هم بودند؛ كاري نكردند. اين مسئله بايد در مجلس قانون شود تا احزاب در مديريت كشور نقش و جايگاه داشته و پاسخگو باشند. امروز وقتي افراد به مجلس راه مي يابند، بعد از ورود حتي ماهيت سياسي شان عوض و تبديل به باندهاي گوناگون مي شوند. مثلا باند جبهه پايداري كه در مجلس شكل گرفت. البته وقتي از احزاب فراگير و موثر صحبت مي كنيم، بعضي از خودخواهان به ياد حزب رستاخيز مي افتند! يعني مدل مطلوب شان حزب رستاخيز است.

شما جبهه پايداري را مثل جمنا يك باند مي دانيد؟

بله، شك نكنيد، منتها جبهه پايداري از لحاظ اعتقادي و‌ دوگانه بودن در تفكرات خطرناك تر از جمنا است.

اما از وقتي جمنا اعلام موجوديت كرد، ديگر از كمتر از جبهه پايداري خبري ديده مي شود. چرا شما چنين ديدگاهي داريد؟

هيچ شكي نيست كه براي ساختار معيوب جمنا و باند جبهه پايداري جايگاهي در جامعه وجود ندارد، اما وقتي گروهي به طور سمّي شكل گرفته باشد؛ براي هميشه فعاليتش سمّي است! بنابراين فرقي نمي كند ميزان سم چقدر باشد. افرادي كه پايداري را شكل دادند و بعد جدا شدند، هيچ جا موفق نبودند اما افكارشان سمّي است اين دوستان ما بايد تفكرشان را عوض كنند.

شما جمنا و پايداري را باند توصيف كرديد؛ آيا جبهه پيروان خط امام و رهبري هم باند است؟

بله، شك نكنيد. من زماني در جبهه ايستادگي بودم، معتقدم آن هم باند است! البته در جريان اصلاحات نيز همين وضعيت وجود دارد.

يعني شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان با وجودي كه دو سوم اعضايش نمايندگان احزاب هستند، باند محسوب مي شود؟

بله، فرقي نمي كند. در واقع هر مجموعه اي كه در قبال كارهايش به مردم پاسخگو نيست، باند است. در مجموع باندهاي قدرت و ثروت همه را متأثر مي كنند يعني اجازه تأثيرگذاري به احزاب را نمي دهند. چرا اكثريت احزاب در تهران متمركز هستند چون پول، قدرت ملي و جايگاه اجرايي ندارند و طبيعي است كه نتوانند براي خود دفتر استاني باز كنند. تقريباً تنها حزبي كه براي خود در استان ها تشكيلات، ساختار، نظم و انضباط و در دستگاه هاي اجرايي كمي نفوذ دارد، حزب موتلفه است. در عوض باندها در استان ها خيلي قدرت شان بيشتر است چون پول و مكنت دارند.