نشان آنلاين : چراغ سبز آقاي وزير به تعطيلي مدارس ابتدايي در خردادماه
چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397 - 06:06 کد خبر:77977
جامعه > آموزش - وزير آموزش و پرورش گفت: با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان، در دوره ابتدايي اگر تدريس كتاب ها و ارزشيابي تا پايان ارديبهشت ماه به پايان برسد، نيازي نيست دانش آموزان در خرداد ماه در مدرسه حضور پيدا كنند.

نشان آنلاين:


به گزارش خبرآنلاين، سيدمحمدبطحايي در گردهمايي اعضاي شوراي معاونان ومديران كل آموزش و پرورش سراسر كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران، اظهار كرد: مدرسه محوري مهم ترين سياست آموزش و پرورش است كه با هدف كيفيت به بخشي نظام تعليم وتربيت صورت مي گيرد.

وي گفت: مدرسه از ديرباز موردتوجه بوده و براساس سند تحول نيز بايد در كانون اصلي تعليم وتربيت باشد، بنابراين بايد تلاش كنيم اين امر محقق شود.
وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: مدرسه، اصلي ترين سازمان در نظام آموزش و پرورش است و حوزه هاي ستادي نقش پشتيباني دارند و من به عنوان وزير خود را خادم مدارس مي دانم.


وي ادامه داد: متأسفانه امروزه اهميت اداره منطقه از مدرسه، اداره كل از منطقه و ستاد از اداره كل بيشتر است در حالي كه مدرسه بايد از اين ها مهم تر باشد.
بطحايي تصريح كرد: اجراي نظام سنجش شايستگي هاي حرفه اي، تفويض اختيار به مدارس و اجراي طرح كنترل و تضمين كيفيت عالي، موضوعاتي هستند كه در آموزش و پرورش در حال اجراست.
بطحايي اظهار كرد: ارتباط مستقيم با مديران بسيار ضروري است، راه اندازي تلويزيون تعاملي نيز دراين راستا انجام گرفته است، لذا مديران نبايد هيچ گاه درب دفتر خود را بر روي ارباب رجوع ببندند و دائما بايد تعامل داشته باشند و حرف دل آنها را بشنوند.
عضو كابينه تدبير و اميد گفت: سياست ما با نشاط سازي مدارس و كاهش استرس است دراين راستا برحذف آزمون ها تأكيد داريم و در هفته هاي آينده برنامه هاي جديدي براي مدارس تيزهوشان ارائه مي كنيم.


وي تصريح كرد: از دستاوردهاي دولت تدبير واميد در آموزش و پرورش، افزايش پوشش تحصيلي و درصد باسوادي است، لذا تقويت مراكز يادگيري محلي در دستور كار مي باشد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به شعار سال تأكيد كرد: مديران كل تلاش كنند استفاده از كالاي ايراني در مدارس نهادينه شود و مدارس را به استفاده از تجهيزات ايراني تشويق كنند.
وي افزود: امنيت اردوهاي دانش آموزي از اولويت هاي اول آموزش و پرورش و استان هابوده و اين اردوها بايد با هماهنگي و رعايت كنترل اردوها و اخذ مجوز برگزار شوند.


بطحايي خاطرنشان كرد: آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان تا اندازه اي وجود دارد و ما از هيچ تلاشي براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دريغ نخواهيم كرد اما تبليغات و ادعاها در اين زمينه بايد واقع بينانه و دقيق و به گونه اي باشد كه خانواده ها احساس امنيت كنند و دغدغه حضور فرزندشان در مدرسه را نداشته باشند.
بطحايي ادامه داد: با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان، در دوره ابتدايي اگر تدريس كتاب ها و ارزشيابي تا پايان ارديبهشت ماه به پايان برسد، نيازي نيست دانش آموزان در خرداد ماه در مدرسه حضور پيدا كنند.
در پايان، وزير آموزش و پرورش بر بكارگيري نيروهاي جوان و كاهش سنّ مديران و چابك سازي بدنه مديريت تأكيد كرد.