نشان آنلاين : آبياري فضاي سبز در تهران و در طول روز ممنوع شد
چهارشنبه، 27 تیر 1397 - 14:27 کد خبر:80056
جامعه > شهري - ايلنا نوشت: علي‌محمد مختاري با بيان اينكه آبياري فضاي سبز از ساعات 6 بعدازظهر تا 6 صبح مجاز است، با تاكيد بر اينكه با خاطيان برخورد خواهد شد، گفت: درخصوص ورشكستگي آبي اگر وزارت نيرو به ما پساب تصفيه شده دهد ديگر از آب چاه براي آبياري استفاده نمي‌كنيم.

نشان آنلاين:

 


 علي‌محمد مختاري (رئيس سازمان فضاي سبز شهرداري تهران) در جمع خبرنگاران؛ با بيان اينكه بخشنامه‌هاي جديدي در خصوص آبياري فضاي سبز صادر شده است، گفت: مناطق براساس بخشنامه‌هاي صادر شده موظفند از ساعت 6 بعدازظهر تا 6 صبح به آبياري فضاي سبز بپردازند و بخشنامه‌هاي متعددي از سوي سازمان پارك‌ها فضاي سبز شهر تهران به عنوان متولي و سياست‌گذار فضاي سبز تهران صادر شده است.

وي با بيان اينكه مناطق موظفند به اين بخشنامه‌ها پايبند باشند، تصريح كرد: هر پيمانكاري كه در اين زمينه قصور كند، جريمه مي‌شود و اعلام مي‌كنيم كه اين جريمه از صورت وضعيت پيمانكار مربوطه كاسته شود. مناطق موظفند روي نحوه آبياري مناطق تمركز و نظارت كنند.

رئيس سازمان فضاي سبز شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه شهرداران مناطق هم در جريان اين بخشنامه هستند، ادامه داد: اگر آبياري در طول روز انجام شود 50 درصد آن تبخير خواهد شد. نبايد اين اقدام انجام شده و شب‌ها نيز بايد ناظري براي كنترل گذاشته شود. مناطق بايد روي عملكرد پيمانكاران نظارت داشته باشند.

مختاري با بيان اينكه بازديدهاي شبانه دارد، افزود: اگر پيمانكاري سه بار جريمه شود او را خلع يد كنيم و جريمه بار دوم از دفعه اول سنگين‌تر خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد پيمانكار در اين شرايط بحران آبي تاكنون جريمه شده‌اند، گفت: تعداد جريمه‌شدگان در دفتر اصلي سازمان بوستان‌ها موجود است و ميزان جريمه به مساحتي كه پيمانكاران در آن قصور مرتكب شده‌اند مربوط مي‌شود.

رئيس سازمان فضاي سبز شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه چه زماني سازمان فضاي سبز شهرداري تهران قصد دارد فضاي سبز تهران را به وسيله آب چاه آبياري كند، گفت: ما به توافق اوليه با وزارت نيرو رسيده‌ايم كه تا سال 1410 بتوانيم به جاي آب‌هاي زيرزميني از پساب براي آبياري فضاي سبز تهران استفاده كنيم. اگر به ما در هر نقطه‌اي پساب تعلق گيرد بي‌ترديد به جاي آب چاه از پساب استفاده خواهيم كرد.

مختاري تاكيد كرد كه براي آبياري به هيچ عنوان از آب شرب استفاده نمي‌شود، گفت: چندين سال است كه از آب شرب استفاده نشده و استفاده از آن گناه دارد و اگر منطقه‌اي اقدام به آبياري فضاي سبز از طريق آب شرب كند به شدت با آنها برخورد خواهيم كرد و البته شركت آب و فاضلاب ناظر بوده و جريمه‌هاي سنگيني را تعيين مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه كشور با شكست آبي مواجه است پس چطور تهران از ذخيره آبي و چاه‌هاي عميق براي آبياري فضاي سبز استفاده مي‌كند، پاسخ داد: تعدادي از چاه‌هاي عميق را در اختيار شركت آب و فاضلاب قرار داديم و اين همكاري ادامه دارد و مرتبا جلساتي با وزارت نيرو و اداره به شركت فاضلاب استان تهران برگزار مي‌شود. و هر نقطه‌اي كه وزارت نيرو پساب تصفيه شده در اختيار ما قرار دهد ما آن را جايگزين آب چاه براي آبياري خواهيم كرد.