نشان آنلاين : اقدام مجلس نمايندگان كه ترامپ را با محدوديت مواجه مي‌كند
چهارشنبه، 16 آبان 1397 - 15:25 کد خبر:83515
ايرنا نوشت: خبرگزاري رويترز گزارش داد كه دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا پس از تسخير مجلس نمايندگان توسط حزب دموكرات با محدوديت هايي روبرو مي شود و همچنين توانايي او براي سازش با اين حزب مورد آزمايش قرار مي گيرد.

نشان آنلاين:

 


 

 خبرگزاري رويترز نوشته است: ترامپ و دوستان جمهوري خواهش اكثريت را در مجلس نمايندگان آمريكا از دست دادند. اين يك شكست براي ترامپ است مخصوصا پس از كارزاري كه براي استيضاح او به راه افتاد.

به نوشته رويترز، كسب اكثريت سنا به دموكرات ها اجازه داده تا موانع حتي سخت تري را بر سر راه برنامه سياسي ترامپ بگذارند و همچنين اين توانايي را به آنها داده تا سد راه نامزدهاي دادگاه عالي آمريكا شوند.

اين خبرگزاري ادامه داد: دموكرات ها اكنون كميته هاي مجلس نمايندگان را در اختيار مي گيرند و مي توانند مساله فرار مالياتي رئيس جمهوري و ارتباطات احتمالي كارزار انتخاباتي ۲۰۱۶ وي با روسيه را مورد بررسي قرار دهند.

دموكرات ها همچنين مي توانند ترامپ را مجبور به عقب نشيني از مصوبه هاي جاه طلبانه اش كنند و احتمالا وعده هاي وي براي تامين بودجه ديوار مرزي با مكزيك، تصويب بسته كاهش مالياتي يا اعمال سياست هاي سخت تجاري وي را محكوم كنند.

رويترز به تقسيم رهبري كنگره بين دو حزب و وجود يك رئيس جمهور با ديدگاه گسترده قدرت اجرايي اشاره مي كند و اين احتمال را مي بيند كه واشنگتن حتي مي تواند از نظر سياسي بيشتر به سمت دو قطبي برود و در مورد مصوبات دچار مشكل شود.

رويترز در ادامه آورده است: شكست در مجلس نمايندگان توانايي ترامپ براي سازش با حزب دموكرات را مورد آزمايش قرار خواهد داد، چيزي كه وي علاقه اندكي را در طول دو سال گذشته كه جمهوري خواهان كنترل هر دو مجلس را در اختيار داشتند، نسبت به آن نشان داده است.

انتخابات كنگره آمريكا از ديروز در ايالت هاي اين كشور آغاز شد و از مجموع ۴۳۵كرسي مجلس نمايندگان براساس آراي شمرده شده، تاكنون نتايج ۴۱۲ كرسي مشخص شده است كه ۲۱۹ كرسي متعلق به دمكرات ها و ۱۹۳ كرسي نيز به نمايندگان جمهوري خواه تعلق دارد.

اين به آن معني است كه دمكرات ها تاكنون ۵۰.۳ درصد آراء را بدست آورده اند و فعلا صاحب اكثريت هستند و جمهوري خواهان ۴۴.۴ درصد آراي مجلس نمايندگان را كسب كرده اند.