نشان آنلاين : تجمع اعتراضي رانندگان ميني‌بوس مقابل شوراي شهر
یکشنبه، 2 تیر 1398 - 12:57 کد خبر:89964
ايسنا نوشت: رانندگان ميني‌بوس روبروي ساختمان شوراي شهر تجمع كردند.

نشان آنلاين:

 


تجمع اعتراضي رانندگان ميني‌بوس مقابل شوراي شهر

 

صبح امروز تعدادي از رانندگان ميني‌بوس مقابل شوراي شهر تهران تجمع كردند.

در اين تجمع كه رانندگان ميني‌بوس، خودروهاي خود را در خيابان بهشت و روبروي ساختمان شوراي شهر پارك كرده‌ بودند، با در دست داشتن پلاكاردهايي نسبت به پرداخت عوارض اعتراض داشتند.

نماينده معترضان گفت: بر اساس مصوبه شوراي شهر، ميني‌بوس‌ها نيز بايد عوارض پرداخت كنند در حالي كه ما پلاك عمومي هستيم و با وجود آنكه ماليات مي‌دهيم چه دليلي دارد كه عوارض نيز پرداخت كنيم؟